Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

WeCycle!

30 augustus 2018

VSO De Korenaer heeft zich aangesloten bij Wecycle als partner om jongeren bewust te maken dat kleine elektrische apparaten gerecycled kunnen worden.

 

Recycling belangrijk

Aan hergebruik van papier, glas en batterijen zijn we zo langzamerhand al aardig gewend. Maar ook afgedankte elektrische apparaten en gereedschappen worden gerecycled. Door te recyclen wordt de afvalberg kleiner en worden materialen teruggewonnen en hergebruikt. Dit scheelt in de grondstofwinning.

 

Lesmateriaal

Jong geleerd is oud gedaan. Onder dat motto heeft Wecycle allerlei lesmateriaal ontwikkeld. De komende tijd zal hier in de klassen aandacht aan worden besteed. Het doel is om jongeren bewust te maken van het belang van recyclen en inzicht te geven in wat reclycling precies is en hoe dit in zijn werk gaat.

 

Inzamelactie 2018

Door mee te doen aan de landelijke inzamelactie van Wecycle brengen we de theorie ook in de praktijk. Deze inzamelactie loopt van 3 september t/m 30 november 2018. Om de actie tot een succes te maken, vragen wij u met uw kind in huis rond te kijken of er apparaten voor deze actie in aanmerking komen. Het gaat om kleine, niet meer gebruikte of kapotte elektrische apparaten met een stekker of batterij. Ze moeten in een boodschappentas passen en mogen niet gevaarlijk zijn. De apparaten moeten leeg zijn (geen batterijen, stofzakken, frituurvet, etc.) en alle onderdelen moeten er nog aan zitten. U vindt in de bijlage een overzicht van alle toegestane apparaten, op de site (wecycle.nl/scholen) is deze lijst ook te vinden. Lever de apparaten in op school. Er staan Wecycle-inzamelbakken klaar waar u ze in kunt doen.

 

Beloning

Als we met elkaar meer dan 75 kleine elektrische apparaten en gereedschappen inzamelen, dan staat daar een beloning voor de school tegenover in de vorm van boeken of materialen die we tijdens onze lessen kunnen inzetten.

 

 Nieuwsarchief