Medezeggenschapsraad

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad
hebben. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van
de school.


Rechten medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:
ORGANISATIE 15
• Informatierecht
Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie
geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.
• Adviesrecht
Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan
de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van
een nieuwe directeur.
• Instemmingsrecht
Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de
medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het
schoolreglement.


Medezeggenschapsraad basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs kan de medezeggenschapsraad bestaan uit
ouders en personeel, maar ook uit leerlingen. In het medezeggenschapsreglement van de school staat hoe de verkiezingen voor
de medezeggenschapsraad verlopen.


De Korenaer onderwijsinstelling bestaat uit meerdere scholen en hebben
daarom één gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Hierin zijn de
medezeggenschapsraden van de betrokken scholen vertegenwoordigd.