Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Onze School

De Korenaer Helmond verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met

ernstige gedragsproblemen. Leerlingen in de leeftijd van 12 jaar tot en met
max. 21 jaar volgen hier aangepast onderwijs. Er is plaats voor 84 leerlingen
welke passen bij de aangeboden uitstroomprofielen.


In onze visie & missie onderschrijven wij als school de uitgangspunten van
de Aloysius Stichting waar wij onderdeel van uitmaken,
namelijk: “Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”