Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Onze School

De belangrijkste taak van de Korenaer Helmond bestaat uit het aanbieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. VSO de Korenaer Helmond biedt onderwijs aan ruim 100 leerlingen die uit Helmond en omgeving komen in de leeftijd vanaf 12 jaar.

 

Onze school biedt onderwijs voor jongeren die extra ondersteuning en aandacht nodig hebben. De meeste leerlingen op onze school vinden leren lastig, of hebben moeite met (sociaal) gedrag. Persoonlijke aandacht en ondersteuning zijn dan nog belangrijker om tot leren te komen. Op onze school zijn de klassen klein en we besteden de hele dag veel aandacht aan het ontwikkelen van (sociale) vaardigheden.


In onze visie & missie onderschrijven wij als school de uitgangspunten van
de Aloysius Stichting waar wij onderdeel van uitmaken,
namelijk: “Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze
betrokkenheid.”