Vertrouwenspersonen

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51040539) en Jeanne Jansen (06 - 23420366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434000.