Vertrouwenspersonen

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51040539) en Jeanne Jansen (06 - 23420366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434000.

 


De Korenaer Helmond

Sint Willibrordstraat 10 

5701 TA  Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-mail: korenaer.he@aloysiusstichting.nl