Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

VSO De Korenaer

Sint Willibrordstraat 10

5701 TA Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-Mail: korenaer.helmond@aloysiusstichting.nl

 

Directeur

Loes Roffelsen

E-mail: loes.roffelsen@aloysiusstichting.nl

 

Coördinator / Veiligheidscoördinator

Hilde Manders

E-mail: hilde.manders@aloysiusstichting.nl

 

Orthopedagoog

Mirjam Garritsen

E-mail: mirjam.garritsen@aloysiusstichting.nl

 

Vertrouwenspersoon
Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn Wim Pietersma (06-51040539) en Jeanne Jansen (06 - 23420366). De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434000.