Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Nationaal Autisme Register

Nationaal Autisme Register
08-03-2018
Bericht van NAR (Nationaal Autisme Register):   In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). We weten nog te weinig over de levensloop van mensen met...
Lees verder

De Korenaer Helmond

Sint Willibrordstraat 10 

5701 TA  Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-mail: korenaer.he@aloysiusstichting.nl