Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Mét ouders

Het is bewezen: leerlingen met ouders die ook betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind, doen het beter. Wij investeren graag in de relatie met ouders en streven naar een goede samenwerking. Zo zijn ouders nauw betrokken bij het maken van het ontwikkelingsperspectief. Zij zetten daar ook hun handtekening onder.

 

Onze leerkrachten hebben intensief contact met ouders, onder meer via ons ouderportaal of telefonisch. Twee keer per jaar nodigen wij ouders uit om in gesprek over de ontwikkeling van hun kind.