Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

Samen sterk

22 januari 2015

De Korenaer start met het project "Samen sterk".

In dit programma levert de sportclub in samenwerking met de onderwijsinstellingen en welzijn een waardevolle bijdrage aan het vergroten van de wereld van jongeren. Jongeren die (nog) niet genoeg meedoen in de maatschappij, worden in dit programma door Stichting MAACH aan de hand van een uitdagende groepsinterventie begeleid én geëquipeerd om met de juiste competenties die stap naar een 'grotere' wereld te realiseren. Op (vecht)sport gebaseerde werkvormen vormen de basis van deze aanpak. De trainer van de interventie vervult in dit traject een sleutelrol. Als vertrouwenspersoon van deze jongeren heeft hij ook de rol van mentor. Hij begeleidt de jongeren om de stap te maken binnen nieuwe sociale netwerken. Samenwerking met het onderwijs en welzijnorganisatie is belangrijk in deze interventie. De expertise van bijvoorbeeld de Zorg Advies Teams wordt gebruikt voor een juiste toeleiding van de jongeren. Centraal in het project staan: samen werken, competentieontwikkeling, plezier, uitdaging, begeleiding, meedoen en ontmoeting.

 

Groepsaanpak van 12 weken

De primaire doelgroep van het programma zijn jongeren tussen de 10 en 23 jaar met problemen die sociaal isolement kunnen veroorzaken. In de sportclub, op of na school volgen de jongeren een uitdagend en vooral leuk programma van minimaal twaalf weken. Na een intensieve training van 12 weken, zal er overdracht zijn naar de zogenaamde matchmentoren en vrijwilligers van LEV groep en ROC die de coachingsrol van de trainer overnemen indien de jongeren hier behoefte aan hebben. Dit gebeurd in afstemming met de toeleidende organisatie.

 

In dit programma wordt sport als een pedagogisch instrument ingezet. Tijdens het programma wordt er onbewust gewerkt aan competenties die hen moeten helpen de stap terug naar de maatschappij te maken. Niet het gedrag van deze jongeren staat centraal, maar het (preventief) werken aan belangrijke competenties. Vanuit onderzoek blijkt dat de kans op bijvoorbeeld een sociaal isolement toeneemt als de volgende competenties onvoldoende ontwikkeld zijn: zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen. Aan deze competenties wordt middels het themagerichte programma én de benodigde extra persoonlijke begeleiding gewerkt.

 

Juist de inzet van vechtsport als pedagogisch middel is een bewezen effectief middel om de juiste competenties te ontwikkelen en om ontmoeting te realiseren.

 

Klik hier voor een artikel over het project

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

De Korenaer Helmond

Sint Willibrordstraat 10 

5701 TA  Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-mail: korenaer.he@aloysiusstichting.nl