Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

De Korenaer Helmond op de kaart

21 juli 2022

Een jaar lang hard werken heeft zich vertaald naar een 100% slagingspercentage van onze leerlingen. Alle leerlingen kunnen het beoogde vervolgtraject in.

Routekaart
Een jaar lang hard werken aan ons onderwijsconcept en betekenisvol onderwijs betaalt zich uit. Net voor het einde van het schooljaar hebben we de diplomeringsroute die onze leerlingen kunnen afleggen in kaart gebracht. Betekenisvol onderwijs waarbij vanaf leerjaar 1 duidelijk is op welke manier leerlingen bij ons een stap dichterbij passend vervolgonderwijs en/of baan kunnen komen. Het einddoel is te behalen middels een van de vijf te volgen routes.

Volgend schooljaar start in een van deze nieuwe routes de eerste leerling in een symbiosetraject op het Vakcollege in Helmond. Het team bereid zich komend schooljaar verder voor, door onder andere scholing in de richting D&P.

Zichtbaarheid

Een jaar lang hard werken aan de zichtbaarheid van onze school heeft mooie afspraken opgeleverd met collega-scholen, waardoor ons leerlingaantal (weer) op niveau is. Ook hebben we letterlijk aan onze zichtbaarheid gewerkt: in samenwerking met Budelinc draagt onze school weer zichtbaar onze naam De Korenaer Helmond.
 

 

Een jaar lang hard werken aan de huisvesting gaat volgend jaar ook zijn vruchten afwerpen. Dan hebben we hopelijk meer beeld van ons toekomstige huisvesting om ons onderwijsconcept verder uit te rollen.

 Nieuwsarchief