Ontwikkelingsperspectief is de basis

Iedere leerling van De Korenaer Helmond werkt op basis van een ontwikkelingsperspectief. Hierin staan de leerdoelen en ook het uitstroomperspectief: vervolgonderwijs of werken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk een gelukkige toekomst!


Wij stemmen het ontwikkelingsperspectief vanzelfsprekend af met de leerling zelf en met ouders. Meer informatie staat in onze Schoolgids.