GGD Brabant Zuid Oost

Tussen de Korenaer Helmond en de GGD Brabant Zuid Oost bestaat een samenwerkingsverband. De GGD biedt de school lesstof en cursussen, en komt regelmatig langs met een theathergroep

GGD BZO

 

Deze website gaat over seksuele diversiteit en transgenders. Op deze website vind je informatie over homoseksualiteit, waar je voor hulp terecht kunt en de vele landelijke websites waar je informatie kunt vinden. En regionale organisaties waar je met vragen terecht kunt.

www.seksuelediversiteit.nl/

 

De school moet een prettige en veilige plek zijn voor alle leerlingen en medewerkers. Het project Seksuele diversiteit ondersteunt daarom scholen voor voortgezet onderwijs om de tolerantie rondom homoseksualiteit en seksuele diversiteit te vergroten.

www.vrijzoalsjebent.nl/