Welkom Loes Roffelsen!

 

Per 1 oktober is Loes Roffelsen benoemd als nieuwe directeur op onze school. Zij heeft veel ervaring in de onderwijswereld, het verschil maken voor leerlingen waarbij het op school niet vanzelfsprekend gaat is de rode draad in haar werk. Zij ziet het als een mooie uitdaging om samen met het team verder te kunnen bouwen aan de maatschappelijke positie van onze leerlingen. Wij wensen Loes veel succes op VSO de Korenaer!

 

Onze school is gezond

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale beleving van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat "Voeding". Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

 

Europees Sociaal Fonds

 

De gemeente Helmond heeft subsidie aangevraagd voor de arbeidstoeleiding van leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio Helmond- De Peel.

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiele bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds. Deze subsidie wordt bij ons op school ingezet om de stap van school naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen. Wij zetten het geld in voor aanvullende stagebegeleiding, financiering van (externe) branchegerichte cursussen en extra begeleiding bij praktijklessen.

 

Overlijden collega

 

Afgelopen donderdag 20 augustus hebben wij met grote verslagenheid kennisgenomen van het overlijden van onze gymdocent Tim Vos. Hij overleed plotseling op een veel te jonge leeftijd van 38 jaar. Wij zijn daardoor erg geschokt en verdrietig. Tijdens de startgesprekken op maandag 24 en dinsdag 25 augustus a.s. zullen wij hieraan aandacht besteden. Op de eerste schooldag en uiteraard ook daarna wordt er door de mentoren op een gepaste manier aandacht besteed aan rouwverwerking. Op school hebben wij een gedenkhoekje ingericht voor Tim. Leerlingen, collega's en ouder(s)/verzorger(s) kunnen daar op hun eigen manier afscheid nemen. Tevens zal in elke klas een condoleancekaart geschreven worden.

 

Op woensdag 26 augustus is de school gesloten vanwege het afscheid.

 

Wij hopen u op deze manier voldoende geinformeerd te hebben en vragen uw begrip voor deze situatie. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de school.

 

 

 

Welkom!

Op De Korenaer Helmond word je gezien: wij kennen en (h)erkennen iedere leerling! Wij bieden een passend antwoord op de ‘speciale’ onderwijsbehoeften van leerlingen in de leeftijd van 12 tot en met 20 jaar.

 

Onze enthousiaste leerkrachten bieden onderwijs op maat. Wij zorgen voor een inspirerende, deels digitale leeromgeving, goede coaching, duidelijke regels en veel structuur. Wij bieden arbeidsgericht, VMBO-B en VMBO-K onderwijs aan. In deze veilige én uitdagende omgeving begeleiden we iedere leerling zorgvuldig naar een volgende stap, richting vervolgonderwijs of werk.

 

Loes Roffelsen

Directeur

De Korenaer Helmond

 

Europees

 De Korenaer Helmond

Sint Willibrordstraat 10 

5701 TA  Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-mail: korenaer.he@aloysiusstichting.nl