Leestijd 3 - 4 min
Met vak-certificaten vmbo naar het mbo van ROC Ter AA
Nieuwe afspraken geven duidelijkheid én motiveren leerlingen
Dankzij duidelijke samenwerkingsafspraken tussen De Korenaer Helmond en ROC Ter AA, kunnen leerlingen die via staatsexamens hun vmbo-vak-certificaten hebben gehaald, zonder discussie doorstromen in een passende mbo-opleiding, vertellen leerkracht Vivian Damen van De Korenaer Helmond en onderwijskundig adviseur Annemarie Dijkstra van ROC Ter AA. En dat biedt ze perspectief!

In het voortgezet speciaal onderwijs kunnen beroepsgerichte programma’s op vrijwel alle scholen alleen geëxamineerd worden als sprake is van een symbiose-regeling met een school voor voortgezet onderwijs. Hiermee start De Korenaer Helmond een pilot met het Vakcollege.

“Dit past niet bij iedere leerling”, vertelt leerkracht Vivian Damen. Het vraagt immers nogal wat zelfstandigheid en zelfredzaamheid om vanuit het voortgezet speciaal onderwijs praktijklessen te volgen op een andere school. Ook voor de jongeren die beter tot hun recht komen als zij volledig op hun eigen school leskrijgen, biedt De Korenaer Helmond maatwerk. Zij kunnen via staatsexamens vmbo-vak-certificaten halen. Omdat staatsexamens vrij onbekend zijn, was het altijd een hele toer om leerlingen daarmee toegelaten te krijgen tot het mbo, vertelt Vivian. Ook gingen opleidingen er verschillend mee om.

Heldere richtlijnen gemaakt

“Mbo-instellingen hebben het recht om te vragen naar een diploma als een jongere wil starten in niveau 2, 3 of 4”, legt Vivian uit. “Maar onze leerlingen doen precies dezelfde examens als in het regulier. Ze liepen er vaak tegenaan dat er getwijfeld werd aan hun toelaatbaarheid in het mbo. Alsof ze minder gekwalificeerd waren. Dat haalde de glans er wel af voor ze.”

Dat kon anders, vond ook ROC Ter AA. Onderwijskundig adviseur Annemarie Dijkstra: “We hebben samen met De Korenaer Helmond heldere richtlijnen gemaakt voor de toelaatbaarheid. Die gelden voor alle opleidingen. Zo weten studenten waar ze aan toe zijn.” “Dat motiveert”, beaamt Vivian. “Nu weten ze: als ik deze vak-certificaten haal, dan word ik zeker aangenomen.”

Vivian Damen van De Korenaer Helmond
Annemarie Dijkstra van ROC Ter AA

Maatwerkroutes Korenaer Helmond

Er zijn verschillende routes om jongeren maatwerk te bieden:

  • een volledig vmbo-diploma in samenwerking met het Vakcollege Helmond
  • vmbo-certificaten via staatsexamens waarmee zij door kunnen naar ROC ter AA
  • branche-gerichte certificaten zoals het heftruckcertificaat in samenwerking met de Praktijkschool Helmond
  • mbo niveau 1
  • leerroute naar arbeid

Doorstroomcoach

Voor een goede overstap naar het mbo, komt de doorstroomcoach van ROC Ter AA al in het derde of vierde leerjaar langs bij De Korenaer Helmond om te bespreken wat leerlingen straks als studenten in het mbo nodig hebben. “Het is fijn dat ze al iemand kennen als ze beginnen”, vindt Vivian. “De doorstroomcoach regelt ook meeloopdagen in het mbo”, vertelt Annemarie. “Daar zijn we voorstander van, zodat leerlingen al even hebben geproefd en een indruk hebben van hun nieuwe studie.”

Is extra begeleiding nodig, dan komt er een AAndachtsplan waarin de persoonlijke leerdoelen staan. De zorgcoördinator van ROC ter AA is er dan ook bij betrokken. “Maar het is al fijn dat ze de doorstroomcoach al kennen. Soms helpt het alleen al als die een student even opwacht bij de ingang bij de start op school.”

Aandacht voor die doorstroom is belangrijk. “Juist in houding en gedrag is het mbo voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs soms lastig”, weet Annemarie. “Juist daarom zijn die meeloopdagen heel belangrijk.” “Om die reden is het voor sommige leerlingen beter om eerst toch een Entreeopleiding te doen en dan door te gaan naar niveau 2”, vult Vivian aan.

ROC Ter AA hebben ook afgesproken dat zij de leerlingen die naar het mbo gaan, goed volgen. “Zo kunnen we van elkaar leren en de doorstroom van leerlingen verder verbeteren.”

Voor de twintig leerlingen die komend schooljaar naar het mbo gaan, wacht eerst nog hun diploma-uitreiking. Daar maakt De Korenaer Helmond steevast veel werk van. “Zeker dit jaar hebben onze leerlingen een geweldige prestatie geleverd. En ze mochten geen onvoldoende wegstrepen zoals in het regulier vmbo wel mocht gezien corona.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel

De Korenaer Helmond

Sint Willibrordstraat 10 

5701 TA  Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-mail: korenaer.he@aloysiusstichting.nl