Leestijd 3 - 4 min
Praktijkschool Helmond en De Korenaer Helmond halen en brengen kennis in Actielab stagebegeleiders
Landelijke project Van school naar werk: een duurzame plek voor (kwetsbare) leerlingen
‘Buren’ Marit Harderwijk van Praktijkschool Helmond en Bettine Van der Heijden van De Korenaer Helmond treffen elkaar in het landelijke Actielab Van school naar werk, waar zij kennis halen en delen. De kernvraag: wat kunnen we nog beter doen om leerlingen in een kwetsbare positie die duurzame plek op de arbeidsmarkt te bezorgen?

Marit Harderwijk is stagecoördinator, arbeidstoeleider en doorstroomcoach en helpt ‘haar’ leerlingen uit het praktijkonderwijs naar de juiste plek op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs. Bettine Van der Heijden doet als stagecoördinator in het voortgezet speciaal onderwijs hetzelfde.

Marit en Bettine treffen elkaar niet alleen in het Helmondse, maar ook in het landelijke Actielab van het project Van school naar werk, dat in 2021 in zes bijeenkomsten wordt uitgevoerd. In totaal doen achttien stagebegeleiders van scholen uit het hele land mee om elkaar te inspireren en samen te leren.

Marit (links) en Bettine ontmoeten elkaar ook in het landelijk Actielab.

Persoonlijk ontwikkeltraject

“We hebben allemaal een competentiescan gedaan”, vertelt Marit Harderwijk, “en hebben op basis daarvan een persoonlijk ontwikkelplan gemaakt.” De stagebegeleiders krijgen ook kennis uit de wetenschap en de praktijk aangereikt en gaan met praktijkvoorbeelden aan de slag in intervisiegroepjes. “Wat al goed werkt wordt gedeeld, maar we ontwikkelen gaandeweg ook nieuwe tools”, vertelt Bettine van der Heijden. Zelf was zij gecharmeerd van een idee uit Groningen waar stagebegeleiders een stage-app gebruiken met daarin een database van contactgegevens van stagebedrijven.

Collega Marit was blij met de uitwisseling van interessetesten die aansluiten bij de doelgroep die overal in het land worden gebruikt. “Als praktijkschool hebben wij ook een avondschool, voor schoolverlaters en oud-leerlingen en dat sprak collega’s buiten Helmond weer aan”, vertelt ze. “Zo is het echt halen en brengen in het Actielab.”

Naar de juiste plek

In de regio’s Helmond-Peelland en Eindhoven-Kempenland werken RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt), scholen, overheden, bedrijven en ondersteunende organisaties samen.

Lees meer en kijk het Uitvoeringsprogramma VSV (voortijdig schoolverlaters) en JIKP (jongeren in een kwetsbare positie) 2020-2024 op naardejuistplek.nl.

Stagebegeleiders of … ‘Dinges’?

Na de eerste Actielab-bijeenkomsten zijn de twee stagebegeleiders al heel enthousiast. Zo is er veel onderlinge herkenning: de wereld waarin zij werken is complex. Er zijn heel veel personen, instanties en bedrijven betrokken. Ook valt het niet altijd mee om geschikte stage- en werkplekken te vinden voor kwetsbare jongeren, mede door (vaak onterechte) negatieve beeldvorming. De kans op uitval is groot.

Als stagebegeleider opereer je niet alleen in een groot netwerk, maar je hebt ook te maken met veel regels en financiering. De stagebegeleiders leerden van expert/begeleider Hans Bosselaar van de Universiteit van Amsterdam dat zij interne en externe netwerkkampioenen zijn, die flexibel moeten schakelen en die tegen behoorlijk wat ‘wicked problems’ aanlopen. Bij het oplossen van die complexe vragen is hun rol voor netwerkpartners soms wat ongrijpbaar en dat levert ze de geuzennaam ‘Dinges’ op, omdat ze van álles ‘zijn’ en doen.

Van school naar werk

Meer leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso) duurzaam aan het werk. Dat is het doel van het landelijke project Van school naar werk.

Met (oud)leerlingen, ouders, werkgevers, stagebegeleiders, jobcoaches en gemeenten kijken experts docent/onderzoeker van de Vrije Universiteit Hans Bosselaar, adviseur werk en inkomen Branko Hagen en adviseurs ‘inclusief werken’ Henk Krauwel en Gilles Gerth wat ervoor kan zorgen dat leerlingen duurzaam aan het werk gaan.

De route die een leerling doorloopt van school naar werk wordt in kaart gebracht, met vooral ook succesfactoren. Zo krijgen praktijkscholen en scholen voor vso praktische handvatten voor hun werk. Onderdeel van het project zijn een Actielab voor stagebegeleiders en arenagesprekken en focusgroepen met leerlingen, ouders en werkgevers.

Het tweejarig project wordt gefinancierd door Instituut Gak, dat wil bijdragen aan de kwaliteit van de sociale zekerheid en arbeidsmarkt in Nederland door te investeren in maatschappelijke projecten, onderzoek en leerstoelen.

Van betekenis zijn

“Je kunt in onze rol écht het verschil maken voor leerlingen”, vindt Bettine. “Dat is ook het prachtige aan deze baan. Om te zorgen dat leerlingen een duurzame baan vinden, is veel nodig. Allereerst stages waarin jongeren fouten mogen maken en waarin ook aandacht is voor hun bredere hulpvraag. Daar hebben we bedrijven en organisaties voor nodig die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen.”

Dat ook in de eigen regio Helmond steeds meer verbinding ontstaat tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, juichen Marit en Bettine van harte toe. “Meer verbinding gaat onze leerlingen écht helpen.” En als daar ook nog een landelijke toolkit bijkomt met instrumenten en werkwijzen die aantoonbaar werken, is dat helemáál mooi.

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Maartje van Berkel
eerder verschenen Sterk onderwijs voor een betekenisvolle toekomst juni 2021

De Korenaer Helmond

Sint Willibrordstraat 10 

5701 TA  Helmond

Tel.: 0492 - 52 87 58

E-mail: korenaer.he@aloysiusstichting.nl